63 votes

Ann Arbor

215 votes

Mason

138 votes

Lakeland

 

172 votes

Canton

110 votes

Independence

97 votes

Columbus-Easton

 

117 votes

Cleveland

1,256 votes

Glendale

77 votes

Grand Rapids

 

33 votes

Naperville

2,211 votes

Indy-Keystone

183 votes

Dearborn

 

1,012 votes

Royal Oak

38 votes

Novi

70 votes

Sterling Heights

 

602 votes

Bolingbrook

39 votes

Roseville

2,211 votes

Okemos

 

993 votes

Pittsburgh

139 votes

Toledo

506 votes

Columbus Arena

 

455 votes

Columbus Sawmill

737 votes

Denver